UNGE SØGES TIL UDVEKSLING I DANMARK!

Location: Toreby, Nykøbing Falster – Danmark

Projekt type: Europæisk ungdomsudveksling

Tema: et møde med noget eller nogen, der er forskellig fra deres sædvanlige kultur. Ved anvendelse af sådanne kategoriseringer af kultur, antager vi implicit en “fremmedhed” i mødet med mennesker af en anden kulturel baggrund – det såkaldte mødet med de “andre”.

Varighed: 10 dage – fra 16. – 25. November
Deltagende lande: Danmark, Slovakiet og Tyrkiet.
Antal deltagende: 60 (20 fra hvert land).
Projektet er støttet 100 % af DIO som også dækker alle kost- og logiudgifter.

Join the others
“Join the others” er projektet som omfatte en 10-dages ungdomsudveksling i 16-25 november 2015 i Møllevang, Toreby, Danmark hvor der vil i alt være 60 unge. Det vil give os mulighed for at optage flere unge på samme koncept og metoder, men nu med nogle af deltagerne fra kurset som co-facilitatorer. Partnere lande er: Danmark, Tyrkiet og Slovakiet.

I begreber inden for interkulturel læring, er fokus ofte på at forberede enkeltpersoner i et møde med noget eller nogen, der er forskellig fra deres sædvanlige kultur. Ved anvendelse af sådanne kategoriseringer af kultur, antager vi implicit en “fremmedhed” i mødet med mennesker af en anden kulturel baggrund – det såkaldte mødet med de “andre”.

“Join de andre” er et forsøg på at uddybe interkulturel læring, og forsøge at tage det i en positivt ændret retning, hovedsageligt ved at vælge et andet udgangspunkt for sådanne møder med fremmede kulturer. I stedet for at fokusere på mødet mellem mennesker fra forskellige baggrunde, vil vi starte fra en grundlæggende menneskelig erfaring, såsom hvordan vi forholder os til noget, der er anderledes end hvad vi er vant til. Vi vil fokusere på at løse problemer sammen, arbejde på opgaver i tværnationale grupper, og fremvise vores resultater gennem forskellige kreative og kunstneriske udtryksformer. Som sådan vil vi forsøge at nedbryde begreberne “anderledeshed” og “fremmedhed”, og forsøge at blive klar over, hvor sådanne “mærkværdigheder” i mødet med de andre, opstår – uanset om det er iblandt os selv eller et eller andet sted i vores samfundsmæssige omgivelser.

De generelle mål for projektet er:
– At give en mulighed for ungdomsledere og unge til at reflektere over deres møder med ”de andre” på forskellige niveauer.
– At give deltagerne mulighed for at opleve emnet interkulturel læring fra et nyt og usædvanligt perspektiv.
De specifikke mål for aktiviteten ungdomsudveksling er:
– At støtte de unge i deres personlige vækst ved at udfordre stereotype opfattelser og måder at handle på.
– At give unge mulighed for at reflektere over personlige emner gennem kunstneriske udtryksformer.
– At give en mulighed for unge til at samarbejde i multinationale teams og til at lære dem om den kulturelle mangfoldighed verden har at byde på.

Nogle af spørgsmålene som bliver berørt af begge aktiviteter i projektet, kan godt være noget abstrakte. Derfor er det vigtigt at arrangørerne er kreative i formuleringen af konkrete metoder, som kan tilskynde til refleksion omkring emnet blandt alle deltagere. Vi vil arbejde med metoder fra ikke-formel uddannelse, og vil bruge konkrete øvelser såsom “Albatross”, “Et skridt fremad”, “passerer grænsen”, og andre konkrete øvelser, som vi har gode erfaringer med. Et meget vigtigt aspekt er at være grundig i evalueringen af hver dag i projekt forløbet, for at kunne fremme passende behandling hos deltagerne, og hjælpe deltagerne med at forstå det tunge materiale der følger med. Til det formål vil vi afsætte tid, hver eneste dag for gruppe og individuel refleksion.

Vi forudser, at en afgørende påvirkning på alle deltagere vil være, at de bliver mere bevidste om opfattelser, stereotyper, fordomme, etc. Blandt dem selv, i kulturer, gruppedynamik, etc. Deltagerne vil få en forståelse af interkulturel læringsmidler og anderledes begreber i relation til det. De vil også blive fortrolig med tanken om en fredskultur, som de praktiserer både under uddannelsen og ungdomsudvekslingen. Målet vil være at nå ud til alle 60 deltagere i ungdomsudveksling, hjulpet på vej af det tidligere kursus, og tilskynde til en vis grad af selvrefleksion i dem alle med hensyn til projektets emne.

Udover at vi vil give rigelig tid og støtte til udvikling af nye projekter (i de åbne rum sessioner, samt uformelle møder), er det også et mål, at støbe kommende nye projekter, der iværksættes som opfølgningen i vores projekt. Det er den mest effektive måde at sprede resultaterne af vores projekt tilbage til de initiativtagende organisationer og deres lokale sammenhænge.

Er det noget du kunne tænke dig at være med til? Så ansøg her! Husk at skrive navn, alder, tlf. nr., mailadresse, interesser samt lidt om dig selv når du ansøger.

For tilmelding skriv til shab@dio.life